IV Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2015
W dniu 23 stycznia na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży uczestniczyliśmy w IV Spotkaniu Kolędniczym Domów Pomocy Społecznej ...
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to święta, w których podkreślamy szczególną więź z naszymi babciami i dziadkami poprzez wręczane im kwiaty, laurki z życzeniami, przedstawienia i zabawy. Zwłaszcza w naszym Domu jest to dzień szczególnie ważny ...
Wizyta dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu
W okresie Świąt Bożego Narodzenia przez odwiedzających domostwa kolędników prezentowane są różnego rodzaju inscenizacje związane z narodzeniem Jezusa, czyli tzw. jasełka. W kulturze chrześcijańskiej pojawiły się one w XII wieku ...
Święta Bożego Narodzenia wyznawców Prawosławia
6 stycznia, gdy wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego obchodzą Święto Trzech Króli, dla wyznawców prawosławia i innych obrządków wschodnich jest to dzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia ...
Kolędowanie w DPS
W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku powszechnie praktykowane jest w różnych formach obrzędowe składanie życzeń, czyli tzw. kolędowanie ...
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w DPS
Boże Narodzenie jest świętem szczególnym. To czas, kiedy wzajemnie obdarzamy się życzliwością i miłością. Dzielenie się opłatkiem jest natomiast wyrazem zgody i pojednania, pokoju i przebaczania ...
Adres
 
Mapa dojazdu do DPS w Czerewkach