Kontrast: Kontrast Czcionka: A A A
 
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (2023 rok)
DOFINANSOWANIE DLA PRACOWNIKÓW DPS
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (2022 rok)
Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego
Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS – CoV – 2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19
Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła
Funfdusz przeciwdziałania COVID-19 przeznaczony dla domów pomocy społecznej
Program wyrównywania różnic między regionami III
PEFRON w ramach modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjętom oraz persenolowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgniacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19