Kurs komputerowy
        W listopadzie pięciu podopiecznych naszego Domu uczestniczyło w kursie komputerowym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Projekt nosił nazwę „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”. Nasi mieszkańcy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu, widząc w tym okazję pogłębienia swych zainteresowań i podniesienia wiedzy z zakresu informatyki. Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem dokumentów świadczących o ukończeniu kursu.